Öppettider

Vi öppnar 06.30 och stänger 18.00.

Som det är nu så har vi två planeringsdagar om året. En på våren och en på hösten. All ordinarie personal utvärderar och planerar då förskolans verksamhet. Vid behov av omsorg sätts vikarie in.